Det er ikke bare Delhi belly og Mummy’s tummy du risikerer å bli syk av på reise. Det finnes en lang liste med syndromer som trigges av geografiske faktorer, og det finnes ingen vaksiner.

#Jerusalem-syndrom

Hvis du er i Jerusalem og plutselig ser noen rope ut at de er Døperen Johannes, så er de mest sannsynlig rammet av Jerusalemsyndromet. Det er en tilstand der de besøkende overveldes av den religiøse atmosfæren i byen, og som fører til at de blir psykotiske og tror de er en figur fra Bibelhistorien. Dette rammer cirka hundre turister årlig, og førti av disse legges inn på sykehus. Tilstanden opphører en til to uker etter at man forlater Jerusalem.

Her kan du lese mer om steinkasting og påskefeiring i Jerusalem.

#Paris-syndrom

Dette syndromet rammer spesielt japanske turister som reiser til Paris for første gang, men det kan også forekomme i andre europeiske byer. Her blir inntrykkene så overveldende at de utvikler en sterk form for kultursjokk, og symptomene er hallusinasjoner, svimmelhet, angst og følelsen av å være offer for rasisme og aggresjon fra omgivelsene.

Jeg ble ikke rammet av Parissyndromet, men gikk på trynet i en god, gammeldags turistfelle.

#Stockholm syndrom

Strengt talt er ikke dette et syndrom som trigges av et sted, men som har blitt oppkalt etter Sveriges hovedstad. I 1973 ble Kreditbanken ranet, og gislene ble holdt i banken i fem dager. De utviklet alle en sterk sympati for gisseltagerne, selv etter at de ble satt fri.

#Lima syndrom

Det nøyaktig motsatte av Stockholmsyndromet. Basert på en episode i den japanske ambassaden i Peru i 1996, der en militant gruppe tok hundrevis av gisler. Etter få dager ble gislene satt fri fordi gisseltagerne hadde utviklet følelser for dem.

#India syndrom

India er et spirituelt land som tiltrekker seg tusenvis av vestlige turister årlig. Mange reiser for å fordype seg i meditasjon og yoga, og installerer seg i ashrams der de lever på hinduistisk vis. Noen gir seg også hen til hallusinogene stoffer, og effekten kan være destruktiv.  Symptomene er hallusinasjoner, en overdreven søken etter åpenbaring og i noen tilfeller en sulteprosess der man forsøker å sulte seg til en opphøyet bevissthet.

#Grusom verden-syndrome

En tilstand der man overbevises om at verden er et farlig og grusomt sted på grunn av påvirkning fra massemedia, og særlig TV.

#Firenze syndrom

Dette syndromet rammer turister som besøker Firenze, og overstimuleres av kunst. Opplevelsen av alt det vakre blir så mektig og intens at den rammede utvikler svimmelhet, hallusinasjoner, forvirring og i noen tilfeller besvimer. Dette skjer gjerne i Uffizimuseet i Firenze som er et av verdens mest kjente og eldste kunstinstitusjoner.