Dette er Jessica. Hun jobber på et omreisende sirkus i Spania, og har levd et nomadisk liv siden hun ble født. Så lenge det er flere enn fem barn i sirkustroppen, sørger staten for at en lærer kan reise rundt med dem. Men sirkuslivet er tøft. Motstand mot dyrehold, samt at barn har mange andre arenaer for underholdning, gjør at publikumsmassen blir mindre og mindre for hvert år som går.

Fremtiden vil vise hva Jessicas sjebne blir. Enn så lenge kan vi følge henne når hun og familien innstallerer seg i landsbyen vår hver sommer.